AUTO POLA Jankov vŕšok 2023

júl 15, 2023 | Preteky do vrchu

Organizačný výbor Motorsport Bánovce nad Bebravou už niekoľko týždňov naplno pracuje na príprave podujatie AUTO POLA Jankov vŕšok 2023.


V prípade organizátora Motorsport Bánovce nad Bebravou sa práve v tomto roku bude jednať o jubilejný tridsiaty ročník tohto podujatia. Samozrejme, pamätníci by asi namietali, že preteky na Jakovom vŕšku sa konajú omnoho dlhšie, viac ako päťdesiat rokov. Áno je to pravda, ale to bol iný organizátor. V novodobej histórii Jankovho vŕšku Motorsport Bánovce nad Bebravou oslavuje tridsiate narodeniny práve v tomto roku.

Nechajme však históriu, históriou a poďme sa radšej spoločne pozrieť na to, ako stoja prípravy tohto medzi jazdcami veľmi obľúbeného podujatia. Organizačný výbor už dlhšiu dobu naplno pracuje, pričom všetky potrebné povolenia už na tento rok má vybavené. Zvláštne ustanovenia sú rovnako vyrobené a už sú odoslané na schválenie komisiou PAV SAMŠ. Motoristické podujatie sa nezaobíde bez bezpečnostného plánu a schválenia trate, na čom už kompetentní taktiež pracujú. Čo sa týka samotnej trate, ležiacej medzi obcou Uhrovec a Partizánskym pamätníkom, o jej pravidelnú údržbu sa členovia Motorsport Bánovce nad Bebravou, samozrejme aj s pomocou správcu konkrétnej cesty, starajú priebežne počas celého roku. Takže ako vidíte, prípravy sú v plnom prúde a už o pár dní zverejní organizátor Zvláštne ustanovenia k podujatiu AUTO POLA Jankov vŕšok 2023, ako aj spustí prihlasovanie.

AUTO POLA Jankov vŕškov 2023 odštartuje v dňoch 4. – 6.8.2023 a my vás o všetkých aktualitách budeme priebežne informovať.


AUTOR: Miro Majláth

X